Illustrationer | Grafisk formgivning | Kurser | Konst | Utställningar| Annat

Bilderböcker
|Antologier|Fakta

 

Blyerts
Kol
Färgpennor
Pastell
Akvarell
Akryl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akryl - där kan man fånga ljuset och få fram kontrasterna.
Man kan arbeta tunt som i akvarell eller pastost som i olja.

 <<

Start
All content and artwork © Måd Olsson-Wannefors